Formació

Programa internacional de Formació professional en el Mètode Trager

Els professionals del Trager són formats i diplomats a tot el món d’acord a un programa idèntic en cadascun dels diferents països amb associació nacional. La Formació professional s’estén durant un període aproximat de 2 a 3 anys.

Un cop aconseguit l’estatus de professional acreditat, se segueix una Formació contínua que garanteix un alt nivell de la pràctica professional.

Prerequisits

Per accedir a la Formació és necessari completar una de les següents opcions:

 • Participar en un Taller Introductori al Mètode Trager (8h) i rebre una sessió per part d’un professional acreditat.
 • Assistir a un curs de 6 hores de Mentastics i rebre una sessió per part d’un professional acreditat.
 • Rebre 2 sessions per part d’un professional acreditat.

En tots els casos, dins dels 6 mesos precedents a l’inici de la Formació. Així mateix cal obtenir la recomanació del professor del Taller Introductori o del professional del que s’ha rebut la sessió.

Estatus d’estudiant

Tot estudiant ha d’adherir-se com a membre a l’Associació Mètode Trager Espanya (quota gentilesa de la AMTE durant l’any natural en el qual s’inicia la Formació).

Nivell I (48 hores)

Durant els 6 dies del Nivell I s’aprèn el protocol bàsic per a realitzar una sessió completa en llitera (supí i pron), així com una gran varietat de moviments d’autocura anomenats Mentastics que poden ser practicats de forma individual en la vida quotidiana. S’inclouen continguts ètics i altres aspectes pràctics corresponents a aquest nivell.

Nivell II (48 hores)

Durant els 6 dies del Nivell II es revisa, refina i amplia el protocol de moviments en llitera impartit en el curs anterior. S’ensenyen diversos camps d’aplicació del mètode i s’aprofundeix en la manera de compartir els Mentastics amb altres persones. S’inclouen continguts ètics i altres aspectes pràctics corresponents a aquest nivell.

Nivell III (40 hores)

Durant els 5 dies del Nivell III es revisa, refina i amplia el protocol de moviments en llitera impartit en els nivells anteriors. S’ensenyen altres aplicacions específiques del mètode. S’inclouen continguts d’ètica professional, presentacions al públic, promoció, etc. com a preparació per al desenvolupament de la pràctica professional en el Mètode Trager.

Mentastics (24 hores)

Durant els 3 dies de Mentastics es realitza un treball creatiu sense la utilització de la llitera per aprofundir en els moviments d’atuocura per a un mateix, per proposar a una altra persona i per liderar una classe en grup. Aquest curs pot realitzar-se entre els diferents nivells o constituir l’inici de la Formació.

Anatomia i Trager I-II (48 hores)

Durant els 6 dies d’Anatomia i Trager es combina l’ensenyament de continguts d’Anatomia i Fisiologia amb pràctiques en llitera per comprendre el propòsit i la direcció dels moviments Trager. El curs es divideix en 2 parts de 3 dies: Anatomia I (supí) i Anatomia II (pron), que poden ser realitzades a qualsevol moment una vegada finalitzat el Nivell I.

 Aquest curs no és requerit, encara que sí recomanat, si s’acredita que es posseeix la titulació d’infermeria, fisioteràpia, osteopatía, quiropràxia o medicina, o s’ha cursat un programa de massatge de 500 hores.

Període de pràctiques

Després de cada nivell, l’estudiant ha de:

 • Rebre 10 sessions, de les quals 2 com a mínim han de ser de professionals certificats.
 • Donar 30 sessions documentades (gratuïtes).
 • Realitzar 2 Tutories de Feedback, una de les quals pot ser reemplaçada per una Jornada de Pràctiques Supervisades.
 • Realitzar una Tutoria de Recomanació en la qual es dóna una sessió completa al Tutor, qui certifica que s’està preparat per al següent nivell.

Estatus de Professional

Per a l’obtenció de l’estatus de Professional, són necessàries 2 Tutories de Recomanació amb tutors diferents. Igualment ha d’escriure’s una memòria personal del procés de Formació.

Una vegada efectuat el pagament de la quota com a Professional, es farà el lliurament del diploma expedit per l’AMTE i el recentment diplomat podrà fer ús de la marca Trager i exercir la seva activitat professional.

Total hores de formació

 • 226h: cursos, tutories i supervisions
 • 180h: pràctiques no supervisades

Preus de la formació

 • Tarifa dia de curs (8 hores) 100€
 • Jornada de Pràctiques Supervisades (8 hores) 60€
 • Sessió Professional (1 hora 30min) 40€
 • Sessió estatus Tutor/Instructor (1 hora 30min) 50€
 • Tutoria (2 hores) 60€

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies